Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Průlom v léčbě diabetické retinopatie: Studie King's College prokázala účinnost světelné terapie

Koncem října roku 2011 byly v Londýně publikovány závěry klinické studie King's College, v rámci níž se profesoru Ardenovi - jako vůbec prvnímu lékaři na světě - podařilo prokázat, že pomocí světelné masky lze léčit diabetickou retinopatii.

 

Sledovaní pacienti po dobu šesti měsíců spali s nasazenou oční maskou, jež byla záměrně naprogramována tak, aby osvětlovala pouze jedno oční víčko. Díky tomuto postupu bylo posléze možné porovnat, jak se lišil vývoj diabetického makulárního edému u oka podrobeného půlroční světelné terapii ve srovnání s druhým, nijak neléčeným okem.

 

Zatímco o studovaných očí došlo po šestiměsíční terapii k výraznému zlepšení ostrosti vidění, achromatické kontrastní citlivosti a mikroperimetrických prahů, všechny tyto sledované jevy se u druhých očí v páru naopak zhoršily. U očí podrobených léčebné terapii bylo v zóně centrálního dílčího pole rovněž možné pozorovat větší průměrnou tloušťku makuly zjištěnou OCT.

 

Chcete-li se s východisky i závěry britské studie seznámit v českém znění a v plném rozsahu,

 

klikněte zde. (King`s College Arden Study)